Unikt spel värnar om människor med kognitiva svårigheter

Lanseringen av den unika spelenheten Tovertafel sker genom demonstrationer som erbjuds äldreboende i västra Sverige under januari och februari. Goesart är företaget som erbjuder produkten med målsättningen att värna om de lyckliga stunderna och hjälpa människor med kognitiva svårigheter till en bättre vardag.


Unikt spel skapar rörelse hos människor med kognitiv svikt

Spelenheten med ett tiotal olika spel, har utvecklats speciellt för målgruppen. Då andra produkter på marknaden ofta har ett individfokus är fördelen med en Tovertafel att den både kan användas själv- ständigt och tillsammans med andra – omvårdnadspersonal, medboende och anhöriga.– Det här handlar om social interaktion och att aktivera kognitiva, sociala och fysiska förmågor, säger Ingela Sjöberg.