Tovertafel Senior

GoesArt är exklusiv återförsäljare av Tovertafel, en interaktiv spelkonsol som projicerar bilder på bordet eller golvet och reagerar på spelarnas rörelser. Tovertafel senior är speciellt utvecklat för äldreomsorgen. Spelen passar personer med medelsvår till svår demens och stöttar sociala förmågor, kognition och rörelse. Men, kanske viktigast av allt: man får kliva in i en magisk värld och ha en trivsam stund tillsammans!

Tovertafel är ett enkelt och roligt sätt att skapa meningsfull aktivitet i verksamheten utan att behöva lägga tid och kraft på planering. Aktiviteten främjar kommunikationen mellan hyresgästerna men stimulerar också kommunikationen med personalen. Att lära känna varandra genom att spela tillsammans bidrar till vårdkvaliteten men ger också möjligheter till måluppföljning i verksamhetens förändringsarbete. Tovertafel Senior kommer laddad med spel och kan även kompletteras med ett spelabonnemang som ständigt uppdateras. Med abonnemanget blir det också möjligt att skapa egna spel.

Konsolen har ett snabbfäste som gör det möjligt att flytta projektorn mellan olika rum – till exempel från bordet i dagrummet till golvet i gymmet. I erbjudandet ingår installation på två platser men produkten kan anpassas för ytterligare platser. Introduktionsutbildning och löpande stöd ingår också.

I studier har följande effekter påvisats för Tovertafel;

  • Tovertafel upplevs av vård- och omsorgspersonal ha en positiv inverkan på äldre personer med demens
  • Tovertafel ökar arbetsglädjen hos vård- och omsorgspersonal
  • Tovertafel ger spelare en positiv upplevelse
  • Tovertafel med medvetna spelval och uttalade mål bidrar till ökad livskvalitet
  • Tovertafel aktiverar, stimulerar socialt och ger de boende glädje

Vill du att vi kontaktar er? Fyll i  kontaktformuläret om du har frågor om en produkt eller vill boka en visning!

Vill ni ha stöd i verksamhetens förändringsarbete?

Varmt välkommen att boka en utbildning med vår kvalificerade personal.

Boka utbildning Steg 1 eller Steg 2.

Tovertafel Vuxen

GoesArt är exklusiv återförsäljare av Tovertafel, en interaktiv spelkonsol som projicerar bilder på bordet eller golvet och reagerar på spelarnas rörelser.

Tovertafel Vuxen är utvecklad för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och erbjuder stimulerande spel som kan spelas tillsammans med andra i liknande situationer, samt med assistenter, fysioterapeuter och pedagoger.

Spelen kan väljas med hänsyn till individens behov och passar de flesta – från personer med medelsvår intellektuell funktionsnedsättning till spelare med allvarlig intellektuell funktionsnedsättning. Många verksamheter vittnar om att användarna efter att ha spelat Tovertafel samspelar bättre och i större utsträckning kan vänta på sin tur. Andra effekter är att användarna hjälper varandra att delta i spelet och får med sig användare som har svårt att aktivera sig själva

Tovertafel Vuxen kommer laddad med spel och kan även kompletteras med ett spelabonnemang som ständigt uppdateras. Med abonnemanget blir det också möjligt att skapa egna spel.

Konsolen har ett snabbfäste som gör det möjligt att flytta projektorn mellan olika rum. I erbjudandet ingår installation på två platser men produkten kan anpassas för ytterligare platser. Introduktionsutbildning och löpande stöd ingår också.

Det har gjorts flera studier om Tovertafels positiva effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Här kan du läsa mer.

Tovertafel Barn

GoesArt är exklusiv återförsäljare av Tovertafel, en interaktiv spelkonsol som projicerar bilder på bordet eller golvet och reagerar på spelarnas rörelser.

Tovertafel Barn ger stöd till barn och unga vuxna med utmaningar inom inlärning och socialt samspel. Spelen har utformats för att möta den kognitiva åldern – från avkoppling och utforskande till grundläggande och avancerade kognitiva och sociala förmågor. Träningen bidrar till att stärka självkännedom, självkänsla, beslutsfattande och relationsbyggande. Men grunden är, som alltid med Tovertafel, den härliga känslan av att få leka med vackra bilder och härliga ljud i en vänlig spelvärld som sätter dig i centrum!

De första nivåerna för de lägsta utvecklingsåldrarna erbjuder möjlighet till avkoppling och utforskning, därefter ges möjlighet att arbeta med grundläggande kognitiva och sociala färdigheter. På de högre nivåerna kan deltagarna spela och lära tillsammans för att sedan fokusera på mer avancerade uppgifter. Med spelens hjälp får man lära sig att slappna av, identifiera sina känslor, vänta på sin tur och skapa större förståelse för andra. Förmågan att samarbeta, hantera konflikter och hjälpa varandra är också viktig i flera av spelsituationerna.

Tovertafel Barn kommer laddad med spel och kan även kompletteras med ett spelabonnemang som ständigt uppdateras. Med abonnemanget blir det också möjligt att skapa egna spel.

Konsolen har ett snabbfäste som gör det möjligt att flytta projektorn mellan olika rum. I erbjudandet ingår installation på två platser men produkten kan anpassas för ytterligare platser. Introduktionsutbildning och löpande stöd ingår också.