PIXIE Portabel Spelkonsol

Pixie är en innovativ, flyttbar spelkonsol från Tover som också har utvecklat populära Tovertafel. Med Pixie blir det möjligt att ta upplevelsen till personer som inte kan ta sig till gemensamma aktiviteter, till exempel för att de är sängliggande. Därmed skapas också tillfälle till en personcentrerad aktivitet anpassad efter individens behov. Du kan projicera interaktiva spel, stimulerande bilder eller lugnande bilder när, och oberoende av var, behovet finns. Spel och bilder kan projiceras på flera olika ytor – tak, vägg, bord eller golv. Med en trivsam design som påminner om en golvlampa blir Pixie en fin del av miljön. Den kan enkelt tas med till alla rum och går snabbt och smidigt att starta upp.

Verksamheter som i dag använder den större, takmonterade Tovertafel-konsolen vittnar om aktivitetens positiva effekter för det sociala samspelet vid gruppaktiviteter. Många använder även Tovertafel för rörelseträning och projicerar då spelen på golvet. Den stora fördelen med Tovertafel Pixie är flexibiliteten och att man får möjlighet att erbjuda stöd, stimulans och trygghet på rummet eller i den privata bostaden. Alla är olika och har olika behov men med Pixie kan man sätta varje individs välbefinnande i centrum utifrån de individuella förutsättningarna. Tänk att få ligga ner i den egna sängen och njuta av vackra stjärnor som projiceras i taket ackompanjerat av lugn musik!

Pixie erbjuder möjlighet till:

  • Aktivitet för den som behöver ett mer personligt stöd
  • Aktivitet närsomhelst under dagen
  • Främjar avslappning och förebygger rastlöshet
  • Stimulerar till ökad kommunikation och kontakt
  • Bidrar till bättre konversation och ökat självförtroende

Tovertafel Pixie är ett utmärkt komplement till den större stationära Tovertafel-konsolen och kan användas både som en instegsmodell eller som ett flexibelt alternativ till befintlig konsol. Valet görs med utgångspunkt från verksamhetens utformning och individernas behov, och vi hjälper gärna till med en behovsanalys.

Varmt välkommen att kontakta oss för visning och en diskussion kring just era behov!