Produkter & Tjänster - Stöd anpassat för individen

Människor som drabbas av kognitiv nedsättning behöver stöd som anpassats för just deras behov. Ofta handlar det om en kombination av olika insatser för att förbättra kognition, rörlighet och välbefinnande. Vi erbjuder produkter som kan användas tillsammans för att möta individuella förutsättningar: för aktivering, avkoppling och rehabilitering. Oavsett om man kämpar med demensrelaterade utmaningar eller sviterna av en stroke ger våra produkter rätt stöd i rätt situation. Vi vill skapa förutsättningar för kontinuerliga och resultatinriktade insatser i samband med flytten från regional till kommunal vård. Och vi vill bidra till en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö för medarbetarna. Med interaktiv teknik, gaming och VR hjälper vi verksamheten att sätta individen i centrum.
 

Varmt välkommen att upptäcka våra produkter! Om du redan vet vad du söker kan du gå direkt på produktnamnet eller läsa mer i vår webbshop.

Hitta glädjen genom rörelse, samvaro eller samtal. Dansa, spela fotboll eller låt händerna spela eller putsa silver – en nostalgisk syssla som väcker minnen från förr!

Att komma till ro kan vara en utmaning, och ibland kan inte oron lugnas med ord. Med taktila upplevelser, ljud och mjuka rörelse kan de allra sköraste få en lugn och avkopplande stund.

VR-terapi ger träningsglädje med kontinuitet och resultat. Terapeuten och kunden kan tillsammans lägga upp program och följa utvecklingen över tid.

PRODUKTER FÖR AKTIVERING

Tovertafel senior

Det interaktiva spelet Tovertafel Vuxen har utvecklats för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheter vittnar om att spelet får med sig användare som har svårt att aktivera sig själva och att samspelet ökar.

Tovertafel Vuxen

Tovertafel – det magiska bordet – är ett spel med ljus och ljud, som reagerar på spelarnas rörelser. I taket sitter en projektor som skapar bilder på bordet, eller golvet om man hellre vill det. Deltagarna kan välja mellan många olika spel beroende på lust och förmåga.

Tovertafel Barn

Tovertafel – det magiska bordet – är ett spel med ljus och ljud, som reagerar på spelarnas rörelser. I taket sitter en projektor som skapar bilder på bordet, eller golvet om man hellre vill det. Deltagarna kan välja mellan många olika spel beroende på lust och förmåga.

“Stimulerande för syn, hörsel, känsel och sinne”

inmuDANCE

inmuDANCE är ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering som arbetar med musik och vibrationer för individanpassad aktivitet. inmu känner av användarens rörelse och startar och stannar automatiskt. 

inmuJOY

inmuJOY möter behoven hos personer med koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Kudden har utvecklats för en yngre målgrupp och fungerar som en kompis i vardagen. 

PRODUKTER FÖR AVKOPPLING

inmuRHYTHM

inmuRHYTHM är ett rytmbaserat terapiredskap för alla åldrar. Den rytmiska musiken är energigivande och gör det möjligt att träna både koncentration och motorik, ensam eller i grupp.

inmuRELAX

inmuRELAX är ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering som har utvecklats för personer med demens och andra kognitiva utmaningar. Den mjuka kudden arbetar med lugnande musik och vibrationer som dämpar rastlöshet, oro och stress.

PRODUKTER FÖR REHAB & TERAPI

CUREO® VR-terapi

CUREO® är ett verktyg för virtuell verklighetsterapi med VR-glasögon. Verktyget används vid rehabilitering av patienter med kognitiva och motoriska symtom, och kombinerar innovativ VR-teknik med neuroplastisk träning och vetenskapliga rön.

UTBILDNINGAR

Välfärdsteknik är till för att användas! Även om vi på GoesArt bara jobbar med produkter som är väldigt lätta att förstå och använda – både för medarbetarna och den berörda individen – så gör kunskap stor skillnad i vardagen.

Vi erbjuder utbildningar som anpassas efter verksamhetens behov. Från själva introduktionen av våra produkter till vidgade användningsområden i samband med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Vi kan också erbjuda återkommande tränings- och inspirationstillfällen för befintlig eller ny personal.

Vi vet att verksamheter är i ständig förändring och finns där för att stötta med utbildningar för arbetsgrupper och aktivitetsansvariga. Det är GoesArts egna medarbetare och kvalificerade produktspecialister som ansvarar för utbildningen. Du och dina medarbetare kommer att mötas av professionalism och ett stort engagemang. Efter avslutad utbildning följer vi upp med alla medverkande för att kvalitetssäkra de nya färdigheterna och säkerställa kunskapsspridningen ut i verksamheten.

FÖRFLYTTNING

Behöver ni hjälp med att flytta Tovertafel spelkonsol inom verksamheten eller till en helt ny plats? Vi hjälper till med snabb och säker flytt och installation. Varmt välkommen att kontakta vår support: service@goesart.com