Våra villkor

Goesart / Våra villkor

Köpvillkor

Konsumentköplagen (privatperson)

GoesArt AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar, bland annat 3 års reklamationsrätt om du kan påvisa fabrikationsfel. Vid eventuell försening av din order så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom 20 dagar. Läs mer om Konsumentköplagen på riksdagens hemsida.

Köplagen (juridiska personer)

GoesArt AB tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, d.v.s. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen. Läs mer om Köplagen på riksdagens hemsida.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt Distans- och Hemförsäljningslag 2005:59, under vissa förutsättningar rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, från den dag då du mottog varan. Du som konsument har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Om du som konsument inte är försiktig, använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den kan du bli skyldig att ersätta GoesArt AB för varans värdeminskning.

Ångerrätten gäller endast konsumenter, ej företag därav ej heller nedladdade spel till spelkonsol Tovertafel.

Hur gör du om du vill vidta ångerrätt?

Skicka aldrig tillbaka produkter utan att först kontaktat GoesArt och fått din retur eller reklamation godkänd av oss, om så sker fråntar vi oss allt ansvar för produkten och eventuella kostnader. Vid önskemål om att göra en retur eller reklamation, kontakta oss på 0340-225979 eller info@goesart.com

Du kan även använda konsumentverkets blankett för ångerrätt och skicka denna till oss via post för att göra din retur eller reklamation. Snabbast och smidigast hantering får du alltid om du kontaktar oss först.

Betalning

Vi erbjuder ett flertal alternativ för betalning via Klarna. Nedan redovisas några av de vanligaste betalsätten. Inga betalsätt bortsett från avbetalning medför några extra kostnader.

BETALKORT kan vi erbjuda tillsammans med Klarna AB, Visa- eller Mastercardkort. Beloppet reserveras på ditt kort tills vi skickat din order och dras därefter. Ingen kortinformation sparas i vår databas.

DIREKTBETALNING kan vi erbjuda tillsammans med Klarna AB. Pengar dras om ca två bankdagar, läs mer i Klarnas Användarvillkor.

Orderbekräftelse på lagd order

Vikigt att du har fyllt i din e-postadress korrekt eftersom en orderbekräftelse skickas direkt efter genomfört köp. Om du mot förmodan inte skulle få en orderbekräftelse efter köp kan du kontakta vår kundtjänst på 0340-225979 eller info@goesart.com för att förvissa dig om att din order har bekräftats i våra system. 

Efter att du lagt din order kommer kommer den inom kort komma oss tillhanda i vårt ordersystem, när den landat där så skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du angett. Om du inte får någon bekräftelse, kontrollera ditt spamfilter eller hör av dig till oss så hjälper vi dig. 

Observera att orderbekräftelsen endast är en bekräftelse på att vi mottagit din order och ingen garanti för att vi kommer kunna leverera i enlighet med denna bekräftelse. Alla order granskas manuellt för att upptäcka eventuella fel eller bedrägeriförsök. Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar, oavsett grund, det kan bero på tryckfel, tekniska problem, slutförsäljning eller dubbelbokningar. Vid en eventuell dubbelbokning går varan alltid till den kund som slutförde sin order först. Vi reserverar oss även för förseningar samt slutförsäljning. Om en beställd produkt är slutsåld eller utgår ur sortimentet kommer vi att kontakta dig och försöka hitta en likvärdig ersättningsprodukt.Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen.

Produkter

Alla produkter vi säljer kan användas, och är godkända för användning, i Sverige. Samtliga produkter har svenska manualer i fysisk eller digital form.

Priser

Priserna i webbhoppen annullerar tidigare publicerade priser och erbjudanden så att våra priser alltid är korrekt uppdaterade. Vi reserverar oss för mellanförsäljning och prisändringar utom vår kontroll, då vi kan tvingas till en prishöjning. Vi reserverar oss också för felpublicerade priser och förändringar utom vår kontroll. 

Moms

Alla priser visas inklusive moms med 25%.

Leverans och kostnader

En beställning av lagerförda varor som kommer in till GoesArt vardagar innan kl.10.00 skickas normalt från företaget samma dag.

Kommer din beställning in senare, innehåller varor som ej finns på lager, skickas den så snart varan finns i lager. Innehåller din order en beställningsvara inväntas beställningsvaran och hela ordern skickas sedan samtidigt.

GoesArt använder Postens standardtjänster för leverans med brev eller postpaket. Om leveransen sker med lantbrevbärare kan ytterligare en leveransdag tillkomma.

Mer information om leveranstider till ditt postnummer och villkor för brev och postpaket kan du hitta på http://www.postnord.se/.

Vissa varor måste specialbeställas. Leveranstiden kan då bli längre. I sådana fall kontaktar GoesArt dig per e-post. Du har då rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar föreslagen leveranstid. Leverans kan endast ske till adresser i Sverige.

Reklamation

Kontakta alltid oss innan du returnerar något till oss. Detta gäller även om vi har skickat en felaktig eller fel vara till dig. Gäller det en reparation kanske det i vissa fall går snabbare att skicka direkt till tillverkare. I samband med reklamationer och garantiärenden så står vi för frakten till eventuell verkstad. Som privatperson har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt för varor köpta efter den 1 april 2005. Kontaka oss på 0340-225979 eller info@goesart.com om du vill göra en reklamation.

Eventuell tvist

Vi tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Falska beställningar

Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Minderårig?

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillåtelse att beställa från oss.

GoesArt Policy – Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat en policy, vilken utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Vi vill förtydliga hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

GoesArt AB med organisationsnummer 556937-6402, adress; Fläktstigen 3C, 432 32 Varberg ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. GoesArt AB personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

En del av vårt arbete med policy är att uppgiftsminimering tillämpas i hantering av personuppgifter, med relevant omfattning för att säkerställa att vi kan utföra arbete eller informera om produkterbjudande. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med våra kunder behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, samt adress till arbetsplats.

Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än att vi följer upp intresse som skickats in via samtycke via webbformulär med kontakt för produkterbjudande, lagt en beställning via vår webbshop, besökt oss på mässa och registrerat ert intresse, via telefonsamtal med godkännande från er med vidare kontakt, eller via beställning där ni är kontaktperson i verksamhet, eller via utbildning där ni lämnat er kontaktinformation till vår personal för vidare information. Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Insamling via cookies och Google Analytics finns på vår webbsida, där vi följer aktivitetsmönster och antal besökare. Inga personliga uppgifter kan spåras eller kopplas till personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med verksamhet som ni representerar, eller ni är privat person som har beställt produkt via vår webbshop. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@goesart.com

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till verksamhet om ni är utsedd kontaktperson om du begär att få dina personuppgifter raderade, då kan vi efterfråga en ny kontaktperson hos verksamhet.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@goesart.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 0340-225979 du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

GoesArt adress

GoesArt AB
Box 167
432 24 VARBERG
info@goesart.com
0340-22 59 79
Organisationsnummer 556937-6402