CUREO® VR-terapi

CUREO® är ett verktyg för virtuell verklighetsterapi med VR-glasögon. Verktyget används vid rehabilitering av patienter med kognitiva och motoriska symtom, och kombinerar innovativ VR-teknik med neuroplastisk träning och vetenskapliga rön.

Terapeuten kan utforma individuellt anpassade träningsprogram mot uppsatta mål inom motorik, uppmärksamhet, rumsuppfattning, rörelseomfång, koordination mellan hand och öga, smärtlindring och handträning. Programmen och sessionerna sparas och ger automatisk uppföljning av patientens förmåga.

Den virtuella fördjupningen, multisensorisk feedback och själva spelupplevelsen ökar patientens motivation till träning och terapi. Tekniken möjliggör även träning och sinnesstimulering för personer som är sängliggande. Rehabiliteringen kan ske på sjukhus och kliniker eller ute i verksamheterna, till exempel på korttidsboenden eller inom LSS.

Terapi med VR är för många patienter en positiv upplevelse som bidrar till ökat engagemang och resultat. Men det finns också en bevisad effektivitet i organisationen då arbetssättet underlättar för terapeuten. Möjligheten att skapa och förbereda program och träningssessioner för patienterna sparar tid och arbete och ökar effektiviteten i organisationen. Uppföljning från den tyska marknaden visar att effektiviteten kan öka upp till 29 procent, då tiden för icke terapeutisk tid, bland annat förflyttning och förberedelser, kan minskas avsevärt.

CUREO® gör det möjligt att skräddarsy individuell behandling med utgångspunkt i patientens unika behov. Vid utvecklingen har hänsyn också tagits till de varierade utmaningar som olika patientgrupper kan ställas inför. CUREO® finns därför tillgängligt i flera olika varianter som väljs utifrån hur avancerat terapibehovet är. En investering i verktyget föregås därför alltid av en behovsanalys där vi säkerställer funktionaliteten utifrån verksamheten och patienternas utmaningar. För att säkerställa att förväntningar och kravställningar hos kommun eller region uppfylls: kontakta oss för en visning.   

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och en visning av hur VR kan göra skillnad för individen, i praktiken.