Vissa kallar det välfärdsteknik. Vi säger ”en bättre vardag”!

Varför måste hjälpmedel se ut som de alltid har gjort? Vi på GoesArt vill bidra till en bättre vardag för personer med utmaningar i livet. Vi letar upp innovativa produkter och lösningar som kan ge personer med kognitiv svikt, demens och inlärningssvårigheter ett meningsfullt vardagsliv med inspirerande upplevelser och bättre funktion. Våra produkter stimulerar sinnena för ökad aktivitet eller avkoppling och har utvecklats för att stötta användarnas kommunikativa förmåga. Vi erbjuder även VR-baserade system för rehabilitering och terapi som gör träningen effektiv och meningsfull. Alla produkter kompletterar varandra och ger möjlighet till anpassade lösningar för individer och organisationer. Vi jobbar bara med teknik som är enkel för personal och användare att ta till sig och som fungerar sömlöst i vardagen. Anpassade produkter som är utvecklade med lyhördhet för användaren och i nära samarbete med specialister och forskare.

Kognitiv svikt och demens

Stimulerande produkter som sprider glädje och skapar delaktighet.

Inlärningssvårigheter

Högt tekniskt innehåll med användarvänlighet i fokus ger nya färdigheter.

Oro och stress

Aktivering av sinnena som dämpar oro och underlättar avkoppling.

Nedsatt fysisk funktion

Rehab- och terapisystem som gör det möjligt att skapa träningsprogram för många olika behov.

Kompis med välfärdstekniken – bli vår ambassadör!

Teknikens syfte är inte att så för sig själv – den är till för människan. När den används korrekt kan våra produkter bidra till ökat välbefinnande i vardagen och ge dig som arbetar inom vård och omsorg ett meningsfullt verktyg i ditt dagliga arbete. Det är därför kunskap är så viktigt. Magin uppstår när produkterna används på rätt sätt, anpassade efter individens unika behov. 

Därför erbjuder vi dig medlemskap i vårt ambassadörsnätverk. Som ambassadör får du ny inspiration och kunskap om hur våra produkter kan användas. Du får också möjlighet att dela idéer och erfarenheter med andra ambassadörer om hur våra produkter kan bidra till aktivering och stimulering. 

Nyhet! Tovertafel Pixie

Pixie är en innovativ och flyttbar spelkonsol från Tover, som också ligger bakom den populära Tovertafel. Med Pixie blir det möjligt att ta upplevelsen till personer som inte kan ta sig till gemensamma aktiviteter, till exempel för att de är sängliggande. Detta möjliggör personcentrerade aktiviteter. Interaktiva spel samt stimulerande eller lugnande bilder kan projiceras precis var du vill!

Vi finns med dig hela vägen

Trygghet, medkänsla och meningsfullhet är våra ledstjärnor. Vi erbjuder kvalitetsprodukter anpassade för den svenska marknaden, och arbetar bara med noggrant utvalda produkter. De ska vara användarvänliga och utvecklade för de behov och önskemål som finns inom svenska vård- och omsorgsverksamheter. Vi finns med dig hela vägen och följer upp med installation, service, utbildning och implementering så att våra produkter verkligen kommer till användning och kan ge ännu fler stöd i vardagen.

Efter avslutad utbildning kan du gå med i vårt ambassadörsnätverk. En inspirerande möjlighet att dela erfarenheter med andra om hur våra produkter kan användas för aktivering, avslappning och rehabilitering.

Evidens

Våra produkter har utvecklats i nära samarbete med verksamheterna.

Forskning

Våra produkter och deras effekt har studerats både i Sverige och internationellt.

Glädje

Glädjen i att bidra till en bättre vardag är drivkraften i allt vi gör!

Våra kunder tycker till

Positiv feedback från våra kunder ger oss glädje i vardagen!

Bra träning för armar och hjärnan!

De boende umgås och har roligt när Tovetafeln är på, ökar den sociala samvaron. Bra träning för armar och hjärnan!

Falköping kommun Omvårdnadspersonal

Aktiviteten fungerar så bra!

Har hört mycket gott ifrån verksamheten i Åstorp.

Isabella Dzanko Ordförande Socialnämnden Åstorp

Mamma blir så lugn

Mamma hade så svårt att sova, men sedan hon fick inmu är hon mycket lugnare på kvällen.

Anna Anhörig till mamma med kognitiv svikt

GoesArt har varit lysande!

Hela beställningsprocessen har varit helt komplikationsfri. Tack för er ansträngning, snabbhet och effektivitet! Det har varit ett nöje att arbeta med er!

Lee Matturi Biträdande resultatenhetschef, Attundagården

Vi har fått jättebra support

Vi är väldigt glada och stolta över vår Tovertafel. Användarna är över förväntan aktiva och rör sig mycket över golvet och hejar på varandra.

Barbro Mathiesen Arbetsterapeut på Majvallen, daglig verksamhet i Jönköping

Utbildningen var så bra

Tovertafel är lätt att använda men det var värdefullt att få en bra utbildning i hur vi kan använda de olika spelen för olika syften och behov.

Mark Omvårdnadspersonal