Tovertafel vuxen användning för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Tovertafel UP bidrar till ökad aktivitet, interaktion och inlärning hos personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Det visade en forskningsrapport från Mälardalens Högskola 2020.

Redan då var tanken att komplettera forskningsprojektet med ytterligare en daglig verksamhet med fokus på autism.

”Det här är en helt ny målgrupp för Tovertafel UP och det ska bli intressant om vi kan se samma effekter hos vuxna med autism.” från tidigare publicerad artikel, 2020.

Texten nedan är ett utdrag från ny studie publicerade oktober 2022,

Tovertafel Vuxens inverkan på social interaktion för vuxna som har autism och intellektuell funktionsnedsättning av Lena Talman

Den dagliga verksamheten

Den dagliga verksamheten vänder sig till vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning och när utvärderingen genomfördes hade 12 personer sin dagliga verksamhet på denna enhet. Dessa personer gör de flesta aktiviteter enskilt, ofta i egna rum, utan interaktion med andra. Det förekommer dock att de gör aktiviteter tillsammans till exempel musik och sång, högläsning eller gemensamma måltider. De flesta av personerna som är på denna dagliga verksamhet har svårt med interaktion. Det förekommer mer interaktion med personalen än med andra deltagare. Det finns även några deltagare som har svårt att vara i samma rum som andra då de blir stressade och självdestruktiva.

Syfte

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel Vuxen på en daglig verksamhet för personer som har autism och intellektuell funktionsnedsättning och om användandet av Tovertafel Vuxen enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på social interaktion.

Länk till studie från MDH