Vetlandas kommunpolitiker i workshop om välfärdsteknik

Hur får man en politiker att förstå välfärdsteknik? Enkelt! Man bjuder in politikerna från vård- och omsorgsnämnden till en workshop. Under ledning av Anneli Uusitalo och hennes kollegor fick Vetlandas kommunpolitiker spela Tovertafel och testa hur det känns att krama en inmu-kudde.

”Vården står inför stora utmaningar. Nu är det viktigare än någonsin att få politiken att förstå vad välfärdsteknik är”, säger Anneli.

Hur arbetar ni med välfärdsteknik i Vetlanda kommun?

”Jag jobbar som IT-utvecklare vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun. I kommunen har vi en dedikerad arbetsgrupp för välfärdsteknik med många olika professioner representerade, personer verksamma inom vård- och omsorg, arbetsterapeuter, demenssjuksköterska, aktiveringsledare som jobbar inom särskilda boenden för seniorer samt även representanter från funktionshinderomsorgen och hemsjukvården. Vi har regelbundna träffar där vi tar upp behov och önskemål som finns i verksamheterna, samtidigt som vi tittar på nyheter inom området och diskuterar om det är någon lösning som vi vill titta närmare på. Det vi i gruppen har gemensamt är att alla tycker att välfärdsteknik är intressant, roligt och utgör ett meningsfullt bidrag till verksamheterna. Tack vare den här gruppen så kan vi matcha utbudet mot behovet och underlätta implementeringen ute i verksamheterna. Vi får en hållbarhet i aktiviteterna då vi fångar upp och åtgärdar problem kring teknik och arbetssätt. Vi lyfter nya möjligheter och idéer och delar med oss av goda arbetssätt.

Hur jobbar ni med Tovertafel?

”Vi har haft Tovertafel sedan 2019. I dag har vi fem stycken. En på Dagcenter Rubinen i Vetlanda och fyra till stöd för äldre personer med demensutmaningar på våra särskilda boenden Tomasgården, Näverbyn, Ekebogården och Brobygården. Vi har också investerat i ett spelabonnemang med regelbundna uppdateringar och nya spel. Det jag har fått till mig från aktiveringsledarna är att de tycker att det är jättebra med variationen som man får med spelabonnemanget. Det är ännu lättare att individanpassa spelet, samtidigt som man tycker att det är extra spännande när det kommer nya spel.”

Vilken plats har välfärdstekniken i framtidens vård och omsorg?

”För oss är välfärdsteknik ett sätt att erbjuda livskvalitet med möjlighet att individanpassa stödet eller aktiviteten beroende på individens behov. Den är nödvändig för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter och upprätthålla den kvalitet och välfärd som vi vill ha i samhället. Eftersom det inte blir fler händer som kan hjälpa till så måste vi jobba smartare och därför är väldfärdstekniken en naturlig del av alla satsningar som vi gör framåt.”

Varför valde ni att bjuda in Vetlandas politiker till en prova-på-aktivitet?

”Ute i verksamheterna ser vi nyttan med välfärdstekniken. Utmaningen för oss är att få den finansierad. De statliga stimulansmedel som har funnits tillgängliga har varit ett välkommet tillskott till den kommunala budgeten, men genom åren har vi också ansökt och fått medel genom privata stiftelser, bland annat Kamprad-stiftelsen. Nu står vi inför en ny verklighet där de statliga stimulanserna ser ut att försvinna. Därför är det extra viktigt att våra politiker får chansen att uppleva vad välfärdsteknik egentligen handlar om. Att själva få en känsla för vad ett Tovertafel-spel kan tillföra i glädje och upplevelse. Och det är ju först när man håller om en inmu-kudde som man förstår hur den fungerar. För oss var det viktigt att få visa vad pengarna går till och att det verkligen är värt investeringen.  Förutom att demonstrera tekniken så berättade vi också om hur vi tänker framåt med välfärdsteknik. Vad skiftet består i och varför vi måste tänka och göra nytt.”

Ni har varit väldigt framgångsrika med att implementera välfärdsteknik i kommunens verksamheter. Har du något tips att dela med dig av till andra?

”Vi börjar smått och lär oss innan vi väljer att implementera brett i verksamheterna. För oss har det varit en framgångsfaktor att inkludera hemsjukvården, framförallt med inmu-kuddarna. Hemsjukvården får ut kuddarna på ett strukturerat sätt till användare med behov i funktionshinderomsorgen och särskilda boenden. De stöttar personalen att arbeta med kudden på samma sätt. Vi har haft flera intressanta iakttagelser. Där det tidigare varit oroligt i samband med förflyttning skapar kudden en lugn atmosfär för alla inblandade i rummet. Vi har också sett gott resultat hos vissa individer med oro.  Men när vi introducerar kudden och följer upp effekten hos den enskilda så sker det inte under pågående medicinutvärdering. På just sådana här saker har ju hemsjukvården stenkoll och kan även bidra med erfarenheter och idéer i välfärdsgruppen. Genom att samverka kan vi dela goda idéer och köpa in rätt saker som verkligen får effekt och kan användas på ett bra sätt.”

Anneli Uusitalo är IT-utvecklare vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Vetlanda kommun.
Under workshopen på temat välfärdsteknik fick kommunpolitikerna i Vetlandas vård- och omsorgsnämnd prova på att spela Tovertafels seniorspel.
(956/906)
Det fanns också möjlighet att testa inmuRELAX och uppleva den lugnande kombinationen av vibrationer och musik.
(511/531)