Ny studie visar ökad effektivitet med CUREO® iVR-terapi

Träning med CUREO® iVR-terapi är effektivt. En ny tysk studie visar att 84 procent av de strokepatienter som kombinerar CUREO® med konventionell terapi uppvisar en kliniskt relevant förbättring av armaktiviteten efter tre veckor. Forskarna ser också iVR-terap (Immersive Virtual Reality) som ett sätt att kvalitetssäkra terapin vid övergången till rehabilitering på annan plats eller i hemmet.

Det är Frontiers in Neurology som har publicerat en studie som genomförts av forskare vid tre tyska kliniker. I studien har man undersökt hur effektiv iVR-terapi är när den används som komplement till konventionell terapi, med mycket goda resultat. Armpares är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna kopplat till stroke. I studien följde forskarna 52 strokepatienter med svår armpares under tre veckor. Patienterna fick dagligen delta i terapisessioner som omfattade 20 minuters konventionell träning kompletterat av 20 minuters träning med CUREO® iVR-terapi eller elektromekanisk utrustning (ARMEOSpring®).

Förändringarna i armens funktion utvärderades med Action Research Arm Test (ARAT).

En lösning för framtiden

Studien visade att  iVR-baserad armträning med CUREO® inte var underlägsen elektromekaniskt assisterad armträning för att förbättra aktiviteten i armen.84 procent av patienterna som tränade med det iVR-baserade systemet, kombinerat med konventionell terapi, uppvisade en kliniskt relevant förbättring av armaktiviteten efter tre veckors behandling. Motsvarande resultat för den elektromekaniska armträningen var 50 procent. Studien konstaterar att båda metoderna är fördelaktiga komplement till konventionell terapi och att iVR har potential att spela en framtida roll i rehabiliteringen av patienter med svår armpares.

Nya möjligheter

Forskarna lyfter även fram spännande möjligheter med iVR som relaterar till systemets mobilitet. Bland annat konstaterar de att iVR möjliggör fortsatt träning efter utskrivning från sjukhus. Detta anses som särskilt relevant eftersom strokepatienter gynnas av fortsatt behandling i hemmet. I studien noterar man att iVR-baserad träning kan ge en smidigare övergång från rehabiliteringsinrättningen till patientens hem. Forskarna är även nyfikna på om visningen av en frisk, stark arm i en upplevelsebaserad virtuell miljö kan påverka användarnas uppfattning om sina fysiska förmågor, och därmed ha ytterligare positiv effekt på den motoriska återhämtningen.

Nu hos kommunerna

En svensk kommun har nyligen valt att etablera CUREO® i sin verksamhet och vi ser fram emot att driftsätta fler enheter inom en snar framtid. Från GoesArts sida ser vi många fördelar med systemet. Det faktum att det är mobilt gör det möjligt att för kommuner och andra vårdgivare att erbjuda strokepatienter fortsatt resultatinriktad terapi av hög kvalitet vid förflyttning från sjukhus till vårdboende och senare i hemmet. En stor fördel jämfört med fasta system som kräver att patienten tar sig till en större terapienhet. Systemet underlättar också arbetet för terapeuten, effektiviserar och sparar tid samtidigt som den ger möjlighet till kompletterande träning med bevisade resultat och hög kvalitet.

>>> Läs hela studie här! <<<