inmuRELAX gör skillnad i Finspångs kommun

I Finspångs kommun jobbar man aktivt med välfärdsteknik.  Startskottet var ett test med inmuRELAX som gav resultat.

”En person reagerade så positivt att vi kunde fasa ut den lugnande medicinen”, berättar specialistundersköterska Emma Östfelt.

Emma Östfelt är specialistundersköterska i Finspångs kommun. Hon jobbar på Tegelbacken som är ett demensboende med fem avdelningar. Här bor 35 personer med behov av särskilt stöd. I verksamheten är man positiv till att testa nya lösningar.

Fasade ut lugnande

Att man började med inmuRELAX berodde på goda referenser, berättar Emma.

”Vi fick en ny kollega som hade erfarenhet av kudden och berättade om den. Vi blev nyfikna och eftersom vi har en ledning som är väldigt öppen för innovativa lösningar så bestämde vi oss för att det här ville vi utvärdera.”

Framförallt fanns det en boende som teamet gärna ville ge möjlighet att testa inmu-kudden.

”Personen hade väldigt mycket oro i sig och svårt att komma ner i varv både dagtid och nattetid. Eftersom vederbörande heller inte har språket med sig har hen varit hänvisad till att kommunicera med olika ljud”.

Efter de första dagarnas introduktion såg Emma och hennes kollegor stor skillnad.

”Effekten var tydlig. Hen blev mycket lugnare efter bara några dagar och efter en tid började vi också fasa ut den lugnande medicinen. Efter bara fem veckor behövdes inga lugnande läkemedel alls. Med det sagt vill jag betona att varje fall är individuellt, men för just den här personen var inmuRELAX ett mycket effektfullt hjälpmedel.

Underlättar kommunikation

Emma beskriver hur inmuRELAX  har underlättat också i kommunikationen med den aktuella personen.

”Eftersom hen inte kan språket har det faktum att inmuRELAX kan startas med beröring av användaren underlättat mycket. Vi märker också på ljuden som hen ger ifrån sig så fort kudden startar att det är välkommet. Vi får också ögonkontakt med personen nu, vilket det var väldigt svårt att få tidigare.”

Att behovet och mottagandet verkligen är individuellt fick Emma och hennes medarbetare bekräftat när de fortsatte att introducera inmuRELAX i verksamheten.

”När vi gav kudden till en annan boende fick vi inte alls samma reaktion. Hen var inte alls positiv och det tog längre tid innan hen accepterade den. Men efter ett tag gick det och nu märker vi att stödet är välkommet. Så det är ett råd: ge det tid och ge inte upp. Ibland tar det ett tag”, tipsar Emma.

Foto: Emma Östfelt