Så jobbar Laholms kommun med urval, implementering och utvärdering

Strukturerad implementering och uppföljning är viktigt när Laholms kommun investerar i ny välfärdsteknik. På Fridhemsgårdens särskilda boende har man använt Tovertafel sedan årsskiftet – och den interna uppföljningen visar riktigt goda resultat. ”Personalen tyckte om den från dag ett och det har gått underbart smidigt”, säger Alexandra Oancea som är kvalitetsutvecklare på Socialförvaltningen.

I sin centrala funktion som kvalitetsutvecklare för digitalisering är det Alexandra Oancea som säkerställer att personal och brukare i Laholms kommun har tillgång till rätt teknik.

”Jag ansvarar för omvärldsbevakningen och följer marknaden så att vi har koll på lösningar som kan underlätta och skapa mervärden för våra brukare och vår personal inom äldre-, individ- och familjeomsorg. Jag ansvarar också för implementering och uppföljningen av att tekniken verkligen fungerar som det är tänkt”, berättar Alexandra.

All ny teknik utvärderas

Tovertafeln levererades till Fridhemsgården i december. I början av januari genomförde GoesArt en utbildning med personalen som genast började använda Tovertafeln. Upplägget var strukturerat så att respektive avdelning alltid hade tillgång till Tovertafeln en bestämd dag i veckan. Tanken med veckoschemat var att se till att Tovertafeln verkligen användes och att förenkla personalens arbetssätt och rutiner. 

Efter några månader var det dags för utvärdering. 

När utvärderingarna görs fokuserar man på fyra områden: brukare, ekonomi, teknologi och organisation. Medarbetarna får bland annat svara på frågor om huruvida tekniken möter brukarens behov och bidrar till ökad livskvalitet, om tekniken är lätt att använda och frigör resurser.

”Vi har verkligen fått många positiva kommentarer från medarbetarna – de tog till sig Tovertafeln från dag ett”, konstaterar Alexandra.

Positivt engagemang

Utvärderingen visar att det finns ett positivt engagemang från brukarna och att det går att skapa en gemensam aktivitet med hjälp av Tovertafeln. Även om inte alla brukare hänger med aktivt så är det lugnande att se på bilderna. Färger och bilder med rörelse är intressanta för brukarna och gör att alla oavsett begränsningar har blicken på bordet. Personalen tycker att brukarna upplever spelen som roliga, även om de inte alltid förstår vad de ska göra. Erfarenheten är att spelen hjälper de äldre att hålla igång hjärnan och stimulerar dem på olika sätt. Många av brukarna ser fram emot spelstunden.

”Något som märks väldigt tydligt i uppföljningen är att de strukturerade användningstiderna har varit viktiga. Personalen tycker att det är lätt att planera och veckoschemat gör att brukarna är förberedda och ser fram mot spelstunden. Aktiviteten innebär också att de får miljöombyte eftersom de måste flytta sig till lokalen där Tovertafeln är installerad”, säger Alexandra.

Rent tekniskt uppger personalen att de tycker att Tovertafeln är enkel att förstå och använda.

”Däremot upplever vissa medarbetare att det är svårt att flytta på den om man är själv, eftersom den är fast monterad.”

Verksamhetsnära strategi

Att jobba verksamhetsnära med god kommunikation mellan verksamheterna och förvaltningen där besluten, tas är en av nycklarna till Laholms framgångsrika arbete med välfärdsteknik, tror Alexandra.

”Det är oerhört viktigt att vi får medarbetarnas feedback på olika investeringar så att vi kan sluta kommunikationscirkeln. Det är vår personal som driver utvecklingen framåt och de är förutsättningen för att vi ska lyckas med implementeringen av ny teknik.  Jag är väldigt stolt över vår proffsiga personal som har tagit till sig Tovertafeln och gjort den till en fungerande och uppskattad del av vardagen på så kort tid.”

Engagemanget från ledningen är också betydelsefullt menar hon, liksom att personalen fick tillgång till relevant utbildning inför implementeringen.

GoesArts Ingela Sjöberg som ansvarade för utbildningen berättar att upplägget följde personalens behov och reflektioner. 

”Personalen hade bland annat ett fördjupat engagemang i orosproblematik och vi resonerade därför kring hur Tovertafeln kunde fungera både som avledning för brukaren och avlastning för personalen. Som ett sätt att skapa lugn på avdelningen. Planeringen med fasta rutiner enligt ett veckoschema, har precis som Alexandra beskriver, varit framgångsrikt något och är något som vi jobbar för att fler ska följa.”

Ökad flexibilitet ett önskemål

Nästa steg, som uppföljningen också sätter fingret på, är att undersöka hur lösningen kan bli mer flexibel så att fler brukare kan få tillgång till Tovertafel-spelen oftare, säger Alexandra.

”Idealet hade varit en projektor på varje avdelning kompletterat av någon typ av portabel lösning. Det finns ett önskemål om att kunna ta Tovertafeln till brukare som lider av oro eller av andra orsaker inte kan medverka vid de stora samlingarna. För oss i Laholm är det viktigt att kunna erbjuda lösningar till alla, oavsett diagnos. Vi vill att alla ska få möjlighet att vara delaktiga.”