Author: Lars Glendell

Goesart / Articles posted by Lars Glendell

SVENSK FORSKNINGSSTUDIE FÖR TOVERTAFEL

Tovertafel UP är en innovation inom vård och omsorg som genom interaktiva spel som projiceras direkt på bordet uppmuntrar vuxna med inlärningssvårigheter att delta i fysiska aktiviteter och social interaktion.  Active Cues har skapat Tovertafel UP för och tillsammans med målgruppen. Det är en kundcentrerad process...

Read More

TOVERTAFEL INVIGNING I KARLSTAD

Tovertafel - det magiska bordet Invigning av Tovertafel firades den 18 maj på Gunnern vårdboende, enheten Rosengården i Karlstad. Gunnerns vårdboende är beläget strax utanför Karlstad centrum i stadsdelen Rud och bedrivs av Karlstads kommun. Boendet består av fyra våningar, med enheterna Nypongården, Örtagården, Linnegården och Rosengården,...

Read More

GEMENSKAP VID ANPASSAD CIRKEL

Den 11 april invigdes Tovertafel på Änggårdsbacken Tre Stiftelser i Göteborg. Kultursamordnare Jessica Henriksson och specialistundersköterska Marie Bernhardsson jobbar aktivt med att sprida information om Tovertafel inom verksamheten. På Tre stiftelser anordnar man cirklar, som samlar hyresgästerna kring olika aktiviteter. En del av uppdraget som kultursamordnare är...

Read More

LYCKLIGA STUNDER INOM VÅRD & OMSORG!

Det har nu gått ett år sedan Tovertafel Original lanserades i Sverige. Tovertafel Original är ett koncept med spel för människor med medelsvår till svår demens. Spelen projiceras direkt på en bordsyta, ofta vård boendets gemensamma bord där alla kan vara med och spela. Forskningen...

Read More