SVENSK FORSKNINGSSTUDIE FÖR TOVERTAFEL

Goesart / Okategoriserade  / SVENSK FORSKNINGSSTUDIE FÖR TOVERTAFEL

SVENSK FORSKNINGSSTUDIE FÖR TOVERTAFEL

Tovertafel UP är en innovation inom vård och omsorg som genom interaktiva spel som projiceras direkt på bordet uppmuntrar vuxna med inlärningssvårigheter att delta i fysiska aktiviteter och social interaktion. 

Active Cues har skapat Tovertafel UP för och tillsammans med målgruppen. Det är en kundcentrerad process som har gett en bred spelportfölj som matchar målgruppens behov och kapacitet. ActiveCues har arbetat med flera universitet och institutioner i Nederländerna för att utöka, förbättra och finjustera spelen. Studier som genomförts av oberoende universitet och högre yrkesutbildningsinstitut har dokumenterat de positiva effekterna av att använda Tovertafel. Flera verksamhetsbaserade fältstudier bekräftar också de positiva resultaten.

Just nu genomför Christine Gustafsson och Lena Talman, forskare på Mälardalens högskola, en grundlig studie av effekterna av Tovertafel UP. ActiveCues är glada att ytterligare en akademisk och forskningsbaserad studie visar positiva resultat som liknar de vi får tillbaka från våra kunder i Sverige och ActiveCues får internationellt.

Sammanfattning av resultaten hittills i Mälardalens högskolas studie:

Ökad aktivitet och interaktion mellan användarna när de använder Tovertafel.

Bättre samspel mellan användarna

Större förmåga att vänta på sin tur

Användarna hjälper varandra att delta och får med sig användare som har svår att aktivera sig själva. 

En del använder även de nya färdigheterna, som samspel och vänta på sin tur, i andra aktiviteter.