LYCKLIGA STUNDER INOM VÅRD & OMSORG!

Det har nu gått ett år sedan Tovertafel Original lanserades i Sverige. Tovertafel Original är ett koncept med spel för människor med medelsvår till svår demens. Spelen projiceras direkt på en bordsyta, ofta vård boendets gemensamma bord där alla kan vara med och spela. Forskningen från ActiveCues bakom spelen utgick från att hitta ett stöd till personer med kognitiv svikt som demens, där långa stunder av passivitet kan vara en av följderna.

Utbildning av personal
I samband med en installation av Tovertafel så genomförs alltid en utbildning av personalen på det särskilda boendet. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om och hur man använder spelen på bästa sätt tillsammans med målgruppen. På varje boende skapas därmed Tovertafel ambassadörer som kan göra skillnad, och som hjälper kollegor att sprida glädje.

Vi har sedan lanseringen utbildat flera hundra ambassadörer som dagligen sprider lyckliga stunder inom vård- och omsorg. Det har varit nyfikna och entusiastiska människor, angelägna om att skapa en meningsfull vardag för personer med medelsvår till svår demens. Tillsammans med er har vi även fått dela många ögonblick av lycka som sker när någon av spelarna upplevt spelglädje.

Ett stort tack från oss till er!
Vi vill nu ta tillfället att hylla våra Tovertafel ambassadörer, som gör jobbet att tillsammans med oss sprida lyckliga stunder i Sverige. Utan er hade vår resa med Tovertafel inte varit möjlig. Vi har fångat en del av er på bild dock inte alla, men även om ni inte är med så är ni alla lika betydelsefulla.

Tovertafel finns nu installerad och i drift på ett hundratal verksamheter i Sverige. Med stor glädje ser vi att intresset ökar och isamband med att vi nu lanserat Tovertafel UP, som är en version för vuxna med inlärningssvårigheter ser vi fram emot att fortsätta utbilda fler och fler Tovertafel ambassadörer i Sverige. Ambassadörer som sprider glädje hos personer med kognitiva utmaningar och stöd i form av fysisk aktivitet, social samvaro och kognitiv stimulans.