GEMENSKAP VID ANPASSAD CIRKEL

Den 11 april invigdes Tovertafel på Änggårdsbacken Tre Stiftelser i Göteborg. Kultursamordnare Jessica Henriksson och specialistundersköterska Marie Bernhardsson jobbar aktivt med att sprida information om Tovertafel inom verksamheten. På Tre stiftelser anordnar man cirklar, som samlar hyresgästerna kring olika aktiviteter.

En del av uppdraget som kultursamordnare är att nå ut till alla målgrupper. Just målgruppen med medel till svår demens mår inte så bra i de större cirklarna, därför har Jessica och Marie anordnat en riktad cirkel med hjälpmedel mot just denna målgrupp. Att samlas kring Tovertafel kräver ingen prestation och man kan vara med precis som man är. Även om man inte deltar fysiskt så blir det en trygg och trevlig spelstund som främjar den sociala gemenskapen.

FÖRLÄNGD AKTIVITET

Cirkeln är riktad för upp till sju personer som föranmäls. För att fler ska få möjlighet att vara med så byter man grupp efter några tillfällen. Den riktade cirkeln ingår i programmet tillsammans med övriga cirklar och är på måndags eftermiddagar, 45 min.

RIKTAD CIRKEL MED TOVERTAFEL

I denna riktade cirkel så har man tidigare jobbat med anpassade böcker där ansvarig läser högt alternativt spelat musik för att stimulera målgruppen. Det har varit en aktivitet på 15-20 minuter som ibland fungerat bra men man får alltid vara beredd på att ändra förutsättningarna. Vid användning av Tovertafel som hjälpmedel för aktivering så har man med positivt resultat förlängt tiden för aktivitet till 45 minuter. Deltagarna i gruppen har varit lugna och nöjda kring bordet. Redan vid andra tillfället med samma grupp så noterades ett igenkännande hos individerna som mer direkt och intuitivt deltog i spelet på nytt. Marie säger att hon tydligt kan se lyckan och hur det glittrar i ögonen hos deltagarna. Spelet representerar en trygg och kravlös aktivitet där man kan delta helt utifrån sina egna förutsättningar. Och visst blir det interaktion och aktivitet kring bordet. När bollen studsar fram försöker deltagarna fånga bollen och sikta den till varandra. Enligt Marie, “I den värld de lever i förstår de att man skall göra något med handen för att framkalla en händelse”.

Man noterar även vad som dyker upp på bordet, färger och föremål vilket framkallar dialog och spontana utrop. Cirkeln har varit en rolig och uppskattad stund som gett positiva resultat. Vi ser fram emot att följa cirkeln och återkommer med mer nytt senare i höst.