TOVERTAFEL INVIGNING I KARLSTAD

Tovertafel – det magiska bordet

Invigning av Tovertafel firades den 18 maj på Gunnern vårdboende, enheten Rosengården i Karlstad. Gunnerns vårdboende är beläget strax utanför Karlstad centrum i stadsdelen Rud och bedrivs av Karlstads kommun. Boendet består av fyra våningar, med enheterna Nypongården, Örtagården, Linnegården och Rosengården, samtliga anpassade för personer med demenssjukdom. Varje våning består av 12 lägenheter med två gemensamma balkonger på varje våning som ger utsikt över grönområde med skogsparti framför.

UTBILDNING OCH INVIGNING

Dagen började med utbildning där enhetschef Malin Fredholm bjudit in personal från varje enhet i Gunnern, de som blir de första ambassadörerna att sprida kunskap om hur man använder Tovertafel. Dagen gick sen från utbildning till invigning där de kommande spel stunderna invigdes. Jenny Sundqvist, verksamhetschef i Karlstads kommun, önskade de boende och verksamheten mycke glädje och stöd av Tovertafel. Vid invigningen och tillsammans med de boende öppnades det silvriga paketet och fjärilar flög omkring på det gemensamma bordet. Både boende, omvårdnadspersonal, enhetschefer och representanter från staben var med och spelade. Tillsammans firades det för det framtida och dagliga användandet av Tovertafel, och för enkelheten där ett knapptryck kan ge – trevliga spelstunder och skratt!

På Gunnern lägger man stor vikt på vardagliga aktiviteter som att läsa tidning, plantera, baka och lösa korsord tillsammans. Aktiviteter anordnas både enskilt och i grupp, bland annat med sång- och musikunderhållning, danskvällar, gymnastik och grillkvällar.

Karlstad var med vid invigningen av Tovertafel i Göteborg förra året när den lanserades av GoesArt och den första kontakten togs av Pia Adenmark, utvecklingsledare i kommunen.