Demensteamet i Söderhamns kommun jobbar med inmuRELAX varje dag

Demensteamet i Söderhamns kommun har många goda exempel på hur inmuRELAX dämpar oro och ångest.

            ”För oss har det varit viktigt att hitta ett alternativ som också klarar våra strikta hygienkrav”, berättar Silviasyster Monica Karlsson.  

Demensteamet i Söderhamns kommun jobbar som en övergripande resurs och stöttar personer med demensdiagnos eller personer under utredning, oavsett om de bor hemma, med eller utan kommunala insatser, eller i särskilt boende.  De finns också till för deras anhöriga.

            Teamet leds av Silviasyster Monica Karlsson i nära samarbete med demenssjuksköterska Helena Lindqvist. I gruppen ingår även en fysioterapeut och en arbetsterapeut, vilka finns tillgängliga som resurser.                       ”Vi har också utbildningsansvar och utbildar all personal inom hemtjänst och boenden i demensrelaterade frågor”, berättar Monica.

Kunskap är a och o

Välfärdstekniken är här för att stanna, konstaterar de båda. Att den kommer att vara till stor nytta både för användare och personal är självklart, men de poängterar också att det är viktigt att tekniken används på rätt sätt.

            ”Det är ett stort spann – från tekniskt avancerad apparatur för dusch och tvätt till teknologi som, till exempel i inmus fall, är mer lättimplementerad. Oavsett är kunskapen a och o”, menar Monica:

            ”Det gäller att personerna som ska nyttja välfärdstekniken får ta del av den i ett tidigt skede av sjukdomen så att de kan tillgodogöra sig tekniken och förstår vad det handlar om.”

Inmu i hela verksamheten

”Förvaltningen har köpt in ganska många kuddar till verksamheterna. Vi har en inmu-kudde till varje demensavdelning, där man delar på en kudde på nio personer. Det finns också kuddar för utlåning inom hemtjänsten, berättar Helena Lindqvist.

     ”Inmu har många fördelar. Dels är den så liten och behändig, den tar ingen plats. Och så är det jättebra att den är så lätt att använda för personalen. Det krävs inte så mycket teknisk kunnande; musiken finns redan i kudden och behöver inte laddas ner. Instruktionerna är enkla och lätta att ta till sig”, resonerar hon:

”Sedan är ju hygienen oerhört viktig i vår verksamhet. Vår medicinskt ansvariga sköterska är mycket noga med att alla hjälpmedel som delas av flera personer ska vara hygieniskt utformade. Att inmu har ett hygienfodral som enkelt kan bytas och tvättas i maskin gör att många kan använda och ha glädje av den.”

Lugnar vid oro och ångest

De goda exemplen på inmus effekt är många, men det finns ett som verkligen sticker ut.

”Vi har lånat ut inmu till en person som bor i eget boende utan kommunala insatser. Det handlar om en yngre kvinna i tidigt skede av sin demenssjukdom. Hon har sjukdomsinsikt och hon kan dessutom beskriva vad kudden betyder för henne”, berättar Helena:

                      ”En del av sjukdomsbilden är att hon lider av svåra vanföreställningar och hallucinationer. Inmu-kudden har gett väldigt bra effekt vid de här tillfällena, då hon tycker att det är väldigt skönt att kunna sätta sig eller lägga sig och hålla om kudden en stund.”

Individuella behov

Som med så många hjälpmedel är det också viktigt att förstå att inmu inte är en ”quick fix” som passar alla.

”Man får prova sig fram för att se vilken effekt kudden har på olika personer och hur de trivs med att använda den. Till exempel om den funkar bäst dagtid eller om man kanske vill ha med den som en trygghet i sängen”, säger Monica.

Att kudden responderar intuitivt och går av och på automatiskt baserat på rörelse tycker Helena och Monica är bra.

”Ju färre knappar desto bättre. Sedan har jag själv fått jobba lite med hur man höjer och sänker ljudet. Men där fick jag snabb hjälp av GoesArt som skickade en instruktionsvideo”, säger Monica:

”Jag tycker att vi har fått väldigt bra hjälp och stöttning och gänget på GoesArt är generösa med information och utbildningar. Det är viktigt för att vi ska få en bra implementering.”

Demensteamet i Söderhamns kommun. Från vänster demenssjuksköterska Helena Lindqvist, Silviasyster Monica Karlsson, fysioterapeut Olof Olsson, arbetsterapeut Eva Andersson och enhetschef Renske Renkema.