SPELGLÄDJE HOS MAJVALLEN

Tovertafel UP används dagligen

”Vi är så glada och stolta över vår Tovertafel. Själv kan jag inte låta bli att spela lite själv när jag startar upp på morgonen. Hela upplevelsen är totalt overklig.” säger Barbro.

Barbro Mathiesen

Det här är Barbro Mathiesen, arbetsterapeut som jobbar på Majvallen, en daglig verksamhet i Jönköping där Tovertafel används. Barbro kommer att vara med i Göteborg 2/10 då vi visar Tovertafel på inspirationsdagar för hjälpmedel ur ett brukarperspektiv.

På Majvallen har man 8 tillfällen med Tovertafelaktivitet bokade per vecka. Barbro berättar att en del av deltagarna föredrar att spela på bordet men att många tycker om att spela på golvet. ”Vi märker att deltagarna rör sig mycket, speciellt när de spelar på golvet. Det brukar vara ungefär 6 som spelar samtidigt men det varierar. Speciellt Tågspelet är populärt.”

Många är över förväntan aktiva med Tovertafel – de visar att de vill spela och uppmuntrar varandra.  Personalen har sagt att samspelet blir väldigt bra, och nyligen gjordes en enkät bland personalen som visar att personalen överlag är väldigt nöjd med sin Tovertafel.