NYTT SAMARBETE MED INMUTOUCH

inmu står för Interaktiv musik, och är ett unikt verktyg utvecklat i första hand till människor som drabbats av kognitiv svikt som demens. Produkten har utseendet av en rund kudde, och till skillnad från många andra tekniska hjälpmedel behövs här inga knappar eller fjärrkontroller. Bara genom att ha den nära dig och vidröra den skapar den sensorisk stimulering och haptiska effekter genom vibration och musik. I kärnan av den runda mjuka kudden spelas till följd av små rörelser, djupa meditativa toner tillsammans med vibrationer.

© inmutouch

Utvecklingen av inmu grundar sig på personliga erfarenheter och behovet av ett verktyg som hjälper till i vardagen. Hanteringen av kognitiv svikt är emotionell och frustrerande både för den drabbade, vårdtagare och ur ett anhörigperspektiv, då verbal kommunikation försämras på grund av sjukdomsförloppet.

Inmu skapar haptiska effekter och hjälper till att beröra områden av det undermedvetna och väcker glömda minnen.

inmu kan finnas med vid många stunder, för att koppla av, att njuta, att samverka, att minnas eller att finna vila. Musiken är baserad på mer än 30 års erfarenhet av musik kopplat till meditation och dess helande funktion. Även om inmu från början utvecklades för personer med demens, så visar studier att Inmu minskar symtom av stress, har en lugnande effekt och främjar bättre sömn.