Låt dig inspireras av det magiska bordet!

Nu har vi lanserat en ny version av Tovertafel – det magiska bordet! Tovertafel Senior är ett interaktivt spel utvecklat för personer med svår till medelsvår demens. De olika spelen stimulerar tanken, kroppen och samspelet med andra människor. Lanseringen av Tovertafel Senior skedde i samarbete med Tre Stiftelser som investerat i spelet till sina tre äldreboenden. Tillsammans vill vi inspirera till olika typer av aktiviteter med det magiska bordet och främja välbefinnande. I filmen kan du se personal och hyresgäster spela tillsammans och få nya idéer till meningsfull aktivering. Ett stort tack till alla på Änggårdsbacken, Vega och Otium för er medverkan!